Колективен трудов договор

Всички сертификати с един поглед

Тук ще намерите преглед на всички наши сертификати. От колективния трудов договор до сертификата ни за квалификация на обучители.

Колективен трудов договор

Понастоящем е в сила колективният трудов договор на iGZ-DGB от 2017 г.

Сертификати за освобождаване от отговорност от здравноосигурителните дружества

Сертификати за уравняване

Сертификат за членство в iGZ

Ние сме член на сдружението на работодателите iGZ

Удостоверения за освобождаване от отговорност на работодателя от застрахователната асоциация

Сертификат за освобождаване от отговорност

Разрешение за временна заетост

Притежаваме лиценз за временна заетост

Застраховка "Отговорност

Отговорност

Сертифициране по данъчни въпроси

Сертифициране по данъчни въпроси

Сертификат от нашия обучител

Сертификат за квалификация на обучител

Вашият коментар

Вашият професионален партньор в областта на услугите за персонал и намирането на работа в Лар и Херболцхайм.

Администрация

Център за обслужване на клиенти Lahr

Център за обслужване на клиенти Offenburg

Следвайте ни

©2019 rt Personal GmbH. Всички права запазени.

Scroll to Top

Благодарим Ви за Вашата кандидатура!